System Specialist

SEE our OTHER OPERTUNITIES
NettPost Opening

NettPost spesialiserer seg på å tilby markedsledende teknologiløsninger for Enterprise Information Management. Støttet av over 20 års erfaring med leveranser til både privat og offentlig bidrar vi til at bedrifter kan akselerere sin digitale transformasjonsreise ved å gjøre prosesser som ellers har vært silo og dokumentdrevne til å bli informasjons- og datadrevne. Selskapet er en ledende leverandør av M-Files, en intelligent plattform for informasjonsstyring som hjelper bedrifter med å opprette smarte forbindelser på tvers av virksomheten og automatisere forretningskritiske prosesser, samtidig som informasjonen er sikret og kontrollert.

Grunnet sterk ordreinngang søker vi nå flere systemspesialister til prosjekter med samhandlingsplattformen M-Files. M-Files er en unik, metadatadrevet plattform til forvaltning av dokumentasjon, informasjonsstyring og prosesser. Systemet beriker Microsoft 365 og knytter sammen og konsoliderer kundens øvrige systemer slik at man får en helhetlig datadrevet arkitektur på tvers av behov og forretningsområder. Våre løsninger gjør oppgaver mer relevant og enkelt for respektive brukere. Vi konfigurerer systemet til å støtte kundens faktiske arbeidsprosesser fremfor å være en hindring på veien.

NettPost utvikler og leverer en rekke tillegg og automatiseringer til plattformen som for eksempel integrasjon med kartplattformen ESRI ArcGIS samt eSign-leverandøren Scrive. Begge disse gjør at vi nå også jobber med en rekke kunder og prosjekter internasjonalt, og vi har nylig inngått avtale om distribusjon av våre løsninger til New Zealand, Australia og USA.

Som Systemspesialist vil du jobbe tett med dine kolleger og sparre og dele kunnskap i både nasjonale og internasjonale kundeprosjekter. Ditt daglige arbeid vil bestå av rådgivning mot eksisterende og nye kunder og hjelpe dem med å forbedre sine forretningsprosesser vha. våre produkter og løsninger, og påfølgende realisering av løsningen enten ved konfigurering i standard M-Files eller ved enkel programmering.

Dine hovedoppgaver inkluderer å definere forretningskrav med kunden og planlegge et systemdesign innenfor de fastsatte kravene. Ved å velge riktige metoder for implementering og design med tanke på skalerbarhet og vedlikehold sikrer du høy kundeverdi gjennom hele løsningens livssyklus. Du vil også delta i den kontinuerlige utviklingen av vår implementeringspraksis.

Vi ser etter lagspillere som er inspirert av å lære noe nytt, jobbe i prosjektmodus og jobbe sammen med teamet. Vi verdsetter stå-på-vilje til å løse kundens tekniske problemstillinger, en rådgivende måte å jobbe på samt gode kommunikasjonsevner.

For å mestre jobben er det en fordel om du kjenner deg igjen i følgende:

 • Erfaring med ulike integrasjoner mellom IT-systemer
 • Erfaring med å dokumentere spesifikasjoner og verktøy som brukes for dette (f.eks. Visio, PowerPoint)
 • Erfaring med å jobbe i kundegrensesnitt
 • Evne og lidenskap til å lære mer om IT-systemer
 • Det er en fordel om du behersker enkel scripting eller programmering
 • God evne til muntlig og skriftlig dialog på norsk og engelsk
 • Bachelor eller mastergrad (eller tilsvarende) i informatikk, IT, ingeniørfag eller i andre tekniske eller andre kommersielle områder

Vi setter også pris på innsikt i ett eller flere av følgende områder:

 • Diverse IT-systemer og databaser
 • Forståelse av programvareutvikling og hvordan programmering kan utnyttes i implementeringer
 • Bedrifts IT-infrastruktur (Windows Server, databaser, nettverksinfrastruktur)
 • Andre teknologier: M-Files, Windows, Azure, SQL Server, .NET
 • Sertifiseringer i ulike rammeverk (f.eks. ITIL, SAFe, COBIT og TOGAF)

Vi kan tilby:

 • Stor kundetilgang og spennende prosjekter både i Norge og internasjonalt
 • Solid økonomi og trygge fremtidsutsikter
 • Interessante og utfordrende oppgaver i et selskap i vekst
 • Sterkt fagmiljø som vil gi deg utfordringer og kunnskap slik at du raskt kan bli en del av teamet
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Flott kantine og fri tilgang til byggets treningssenter.

See our other openings:

Go back to Career in NettPost